Kviečiame mokintis pagal tęstinio formaliojo mokymo programas:

Profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis

Elektrinių krautuvų eksploatavimas
Autokrautuvo eksploatavimas
Nuo žemės valdomo tiltinio tipo krano eksploatavimas
Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) eksploatavimas
Mobiliųjų kėlimo platformų eksploatavimas
Krovinių kabinėjimas
Darbo kėlimo kranais organizavimas
Kėlimo įrenginių priežiūra ir jos organizavimas

Kviečiame mokintis pagal darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programas:

Kviečiame mokintis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas:

Profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis

Kviečiame mokintis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas:

Profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurias pabaigus suteikiama kompetencija (kompetencijos), kuri (kurios) gali būti pripažįstamos kaip įgyta kvalifikacija ar jos dalis