Slėginių indų priežiūros meistrai

Mokymo programa skirta rengti slėginių indų priežiūros meistrus, gebančius teisingai ir saugiai eksploatuoti slėginius indus, tikrinti jų būklę, pastebėti ir nustatyti jų darbo sutrikimus, tinkamai organizuoti slėginių indų taisymo darbus. Siekiant šių tikslų būsimieji slėginių indų priežiūros meistrai teoriniuose užsiėmimuose mokomi slėginių indų konstrukcijos ir veikimo, gamybos, montavimo ir taisymo, matavimo prietaisų, valdymo ir apsaugos įtaisų, slėginių indų registravimo ir techninio tikrinimo, slėginių indų priežiūros meistro pareigų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.