Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą: