Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
Profesinės rizikos vertinimo klausimais
Darbo teisės klausimais
Nelaimingų atsitikimų tyrimo klausimais
Gaisrinės saugos klausimais
Mokymo ir atestavimo klausimais
Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų rengimo klausimais