Įmonių darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai

Kiekvienoje darbo pamainoje privalo būti ne mažiau kaip vienas darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsnio 10 dalimi, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai mokomi įmonėje, mokymui skirtuose seminaruose, mokyklose, mokymo įstaigose, teikiančiose mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje paslaugas.