Kėlimo įrenginių priežiūra ir jos organizavimas

Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa, valstybinis kodas T54071601

Besimokantis išmoks apibūdinti potencialiai pavojingų įrenginių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, išmanys kėlimo įrenginių konstrukciją, veikimo principą, saugos įtaisus. Sugebės organizuoti kėlimo įrenginių pastatymą (sumontavimą), atlikti ir organizuoti kėlimo įrenginių priežiūrą, bei taikyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus prižiūrint kėlimo įrenginius.