Elektrinių krautuvų eksploatavimas

Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, valstybinis kodas T32104110

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymo programa skirta rengti elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojus, gebančius valdyti elektrinius krautuvus ir vežimėlius, atliekant pervežimo, perkrovimo jais darbus gamyklų cechuose, stotyse, prekybos įmonėse. Būsimieji elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojai teorinių užsiėmimų metu mokomi specialiosios technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių pagrindų, aplinkosaugos, medžiagų pažinimo, techninės mechanikos, elektrotechnikos, ekonominių ir darbo teisės žinių pagrindų. Praktinis mokymas vyksta įmonėse, dirbant su elektriniais krautuvais ir vežimėliais.