Nuo žemės valdomo tiltinio tipo krano eksploatavimas

Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, valstybinis kodas T32104104

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymo programos tikslas – išmokyti darbuotoją saugiai valdyti (naudoti) nuo žemės valdomus tiltinius kranus pagal technologinius reikalavimus, saugiais darbo metodais prižiūrėti, juos patikrinti, užtikrinti saugų transportuojančių krovinius kranų valdymą, siekiant išsaugoti darbuotojų gyvybę, sveikatą ir aplinką nuo žalingo įrenginio poveikio. Kranai yra skirti kroviniams kelti ir perkelti. Krovinių kritimas ir žmonių buvimas pavojingoje zonoje, neteisingas krano eksploatavimas yra dažniausios nelaimingų atsitikimų priežastys.