Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) eksploatavimas

Krovimo krano (Hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa, valstybinis kodas T32104108

Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti krovimo kraną (hidromanipuliatorių). Darbas reikalauja fizinės ištvermės, atidumo, susikaupimo. Savaeigio strėlinio krano operatoriaus darbo priemonė yra krovimo kranas (hidromanipuliatorius). Savaeigio strėlinio krano operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais.