Garo ir vandens šildymo katilų priežiūros meistrai (žemo slėgio)

Mokymo programa skirta rengti priežiūros meistrus, mokančius teisingai ir saugiai eksploatuoti katilines, kuriose įrengti garo (iki 0,05 MPa slėgio) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilai. Siekiant šių tikslų būsimieji garo (iki 0,05 MPa slėgio) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistrai teoriniuose užsiėmimuose mokomi katilų konstrukcijos, pagalbinių įrenginių paskirties pažinimo, veikimo, eksploatavimo, matavimo prietaisų ir apsaugos įtaisų technologijos, priežiūros ypatumų, apžiūros, darbuotojų saugos ir sveikatos, ekonominių ir darbo teisės žinių pagrindų.