Liftų priežiūros meistrai

Mokymo programos tikslas – suteikti asmenims, besimokantiems liftų priežiūros meistrais, žinių apie liftų įrenginius ir gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais liftų naudojimo dokumentais, Liftų naudojimo taisyklių, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo, Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių liftų naudojimą, reikalavimais, užtikrinti saugų darbą su techniškai tvarkingais liftais ir išmokyti kokybiškai, pagal technologiją, saugiais darbo metodais organizuoti liftų remontą, atlikti jų nuolatinę priežiūrą bei užtikrinti liftų saugų naudojimą.