Automobilių keltuvo operatoriai

Mokymo programa skirta rengti automobilių keltuvo operatorius, gebančius keltuvu kelti ir nuleisti automobilį, patikrinti, ar automobilis stabiliai laikosi ant keltuvo automobilių laikiklių. Siekiant šių tikslų būsimieji automobilių keltuvo operatoriai teorinių užsiėmimų metu mokomi keltuvų klasifikavimo pagal pavaros tipus, valdymo principų, kinematinių schemų, techninių keltuvų charakteristikų, pastatymo ir eksploatavimo, profilaktinio aptarnavimo ir techninės apžiūros, pavojingų veiksnių sumažinimo būdų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.