MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymo programa

 

Mokymo programa skirta rengti garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūrikus, gebančius valdyti ir prižiūrėti šiuos katilus ir pagalbinius įrenginius. Siekiant šių tikslų būsimieji garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūrikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi katilinės įrengimo, katilinės įrenginių eksploatavimo ir priežiūros, darbuotojų saugos darbe ir aplinkosaugos reikalavimų.

 

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie