MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Liftų priežiūros meistro mokymo programa

 

Mokymo programos tikslas – suteikti asmenims, besimokantiems liftų priežiūros meistrais, žinių apie liftų įrenginius ir gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais liftų naudojimo dokumentais, Liftų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-61 (Žin., 2006, Nr. 26-877; 2008, Nr.144-5787), Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo, Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 (Žin., 2000, Nr. 3-88), ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių liftų naudojimą, reikalavimais, užtikrinti saugų darbą su techniškai tvarkingais liftais ir išmokyti kokybiškai, pagal technologiją, saugiais darbo metodais organizuoti liftų remontą, atlikti jų nuolatinę priežiūrą bei užtikrinti liftų saugų naudojimą.

 

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie