MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų, darbdavių, darbdaviui atstovaujančių, darbdavio įgaliotų asmenų kompetencijos tobulinimas

Vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų tikrinimo bendrųjų nuostatų 7 punktu, darbdaviui atstovaujantis asmuo, atliekantis darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotas asmuo, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas kompetenciją tobulina kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, profesinio mokymo teikėjai. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie