MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

Mokymo programos tikslas – suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo įrenginių priežiūros meistrais, reikiamų žinių apie kėlimo mašinas ir praktinių gebėjimų įgyvendinti Kėlimo kranų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 (Žin., 2010, Nr. 112-5717), Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme (Žin.,1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742), Darbo įrenginių naudojimo bendruosiuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 (Žin., 2000, Nr. 3-88), nustatytus įrenginio gamintojo keliamus eksploatavimo reikalavimus, užtikrinti saugų darbą su techniškai tvarkingais kėlimo įrenginiais, siekiant išvengti kėlimo įrenginių avarijų, nelaimingų atsitikimų darbe.

 

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie