MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa

Kranų darbo vadovo mokymo programos tikslas - suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo kranų darbo vadovais, žinių apie kėlimo įrenginius ir praktinių gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais kėlimo kranų naudojimo dokumentais, Kėlimo kranų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-425 (Žin., 2010, Nr. 112-5717), Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742), Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 (Žin., 2000, Nr. 3-88), kitų teisės aktų, reglamentuojančių kėlimo įrenginių naudojimą, reikalavimais, užtikrinti darbo su kranu objekte planavimą, organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti saugų įrenginių darbą, išvengiant kranų avarijų, nelaimingų atsitikimų.

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie