MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Įmonės darbuotojų gaisrinės saugos mokymas

Vadovaujantis gaisrinės saugos taisyklių 12 puntu, įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai.

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie