MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse    

     Mokymo programos tikslas – darbdaviams, jiems atstovaujantiems asmenims suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas įmonėse, nurodytose Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, 8 punkte (visų ekonominės veiklos rūšių).

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie