MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

 

Švietimo programos tikslas – darbdavio įgaliotiems asmenims, kuriems pavedama atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, įgyti gebėjimų atlikti funkcijas, nustatytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose

Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie