MEČISLOVO MARTIŠIAUS MOKYMO KURSAI

Mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

KVIEČIAME MOKYTIS PAGAL:
1. Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programas:

1.1. Elektrinių krautuvų eksploatavimas;

1.2. Autokrautuvo eksploatavimas;

1.3. Nuo žemės valdomo tiltinio tipo krano eksploatavimas;

1.4. Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) eksploatavimas;

1.5. Mobiliųjų kėlimo platformų eksploatavimas;

1.6. Krovinių kabinėjimas;

1.7. Darbo kėlimo kranais organizavimas;

1.8. Kėlimo įrenginių priežiūra ir jos organizavimas;


2. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programas:

2.1. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; 

2.2. Darbdavio įgalioti asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

2.3. Darbdavio, darbdaviui atstovaujantys asmenys, atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

2.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, dirbantys visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

2.5. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariai;

2.6. Įmonių darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai;

2.7. Kompetencijos tobulinimo kursai;


3. Neformaliojo profesinio mokymo programas:

3.1. Darbininkai, dirbantys aukštalipių darbus;

3.2. Automobilių keltuvo operatoriai;

3.3. Plataus profilio liftininkai;

3.4. Liftų priežiūros meistrai;

3.5. Garo ir vandens šildymo katilų priežiūros meistrai (žemo slėgio);

3.6. Garo ir vandens šildymo katilų kūrikai (žemo slėgio);

3.6. Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistrai;

3.7. Slėginių indų operatoriai;

3.8. Slėginių indų priežiūros meistrai;


4. Gaisrinės saugos mokymo programas:

4.1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos;

4.2. Darbuotojų mokymas;
Žemėlapis
Skambinti
El.paštas
Apie